Zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Mohelnici poslouží 9 800 lidem

31.05.2016 11:08

V Mohelnici a Lošticích došlo k intenzifikaci čistírny odpadních vod a rekonstrukci a výstavbě splaškové kanalizace. V obou městech tak vzniklo přes třicet kilometrů nové kanalizace, včetně nových čerpacích stanic. Zhotovitelem je sdružení Horní Pomoraví II – jih, tvořené firmami OHL ŽS, a.s., ARKO TECHNOLOGY, a.s., Metrostav, a.s. Projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí.

 

Rekonstukce čistírny a stavba kanalizace v Mohelnici a Lošticích byla realizována jako podprojekt projektu Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy – II. fáze. Stavba obsahovala tři ucelené části budované současně, a to Město Mohelnice – intenzifikace ČOVMěsto Mohelnice – rekonstrukce a doplnění kanalizace a Město Loštice – rekonstrukce a doplnění kanalizace. V rámci stavby bylo realizováno celkově 32,024 km kanalizace.