4-5/2009

Vážení čtenáři,

předkládáme Vám další číslo časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info, ve kterém jsme se zaměřili na zdánlivě odlišné, ale úzce spolu související problematiky. V části, věnované ekonomice si Vás dovolujeme upozornit na článek Ing. Zd. Kunce, CSc., ředitele pro inženýrskou činnost ÚRS Praha a.s., podrobně se zabývajícím porovnáním a vývojem stavebnictví u nás v letech 2008 a 2009. Nutností koncepčního řešení stavebnictví a příklady ze zahraničí se ve svém článku zabývá Ing. J. Sobola, ředitel TZÚS Praha s.p. Vaši pozornosti doporučujeme článek prof. Ing. Č. Jarského, DrSc., popisující expertní systém pro přípravu a řízení realizace staveb. Toto letní číslo jsme si dovolili obohatit o malý pohled do minulosti. O tom, že automobilová technika a závodění je nejen „mužskou“ záležitostí, Vás přesvědčí vzpomínky členky Veteran Car Clubu Praha, paní J. Brutarové na Elišku Junkovou. V článku doc. Ing. K. Jeřábka, CSc. se názorně dozvíte o managementu provozu vozidel k optimalizaci pracovních řetězců. O novince v leasingu-zrychleném odpisu, Vás informujeme prostřednictvím rozhovoru s Ing. P. Janíčkem, výkonným ředitelem pro finanční řízení v ČSOB Leasingu. Celé číslo je doplněno aktuálními informacemi a vyobrazeními novinek z technologií, výroby stavebních hmot, zajímavých staveb, ale i výstav a vzdělávání. Věříme, že i v tomto novém vydání naleznete „něco“ zajímavého pro sebe či Vaši práci.

S přáním příjemného prožití zbytku léta na další spolupráci se těší redakční tým Build Info.

 

Dear Readers,

We provide you with another issue of Build Info, the journal of entrepreneurs in civil engineering; we have focused on apparently different, but closely associated problems. In the part dealing with economy we would like to draw your attention to the article by Mr Zd. Kunc, director of engineering activities in the company ÚRS Praha a.s.; the article deals in detail with comparison and development in civil engineering in the Czech Republic in 2008 and 2009. The necessity of a concept solution in civil engineering is dealt with and examples from abroad are described in the article by Mr Sobola, director of the TZÚS Praha s.p. We recommend you the article written by Professor Jarský, who describes the expert system for a construction preparation and realization. You will be persuaded by a member of the Veteran Car Club Praha, Mrs Brutarová’s memories of Eliška Junková that automobiles and races are not only “men’s” business. In the article by Mr Jeřábek you will get illustrative information about the management of vehicle operation for working chain optimization. We inform you in an interview with Mr Janíček, the financial management executive director in the ČSOB Leasing, about a novelty in leasing – an accelerated depreciation. The issue has a supplement with topical information and pictures of technology innovations, innovations in production of construction materials; interesting buildings; exhibitions and education. We believe that you will find “something” interesting for you and your work in this new issue. With best wishes of pleasant summer time.

Looking forward to further cooperation Build Info Editorial Team