3-4/2012

Vážení čtenáři,

již tradičně Vám předkládáme číslo našeho časopisu, se kterým mají možnost seznámit se i vystavovatelé na Mezinárodním stavebním veletrhu IBF 2012 v Brně a letos i na Autotecu. Vaší pozornosti doporučujeme článek, jehož autoři Ing. Zd. Kunc a Ing. J. Blahoňovský, pracovníci ÚRS Praha se zabývají vývojem českého a evropského stavebnictví v období let 2008-2011. Formou přehledných tabulek a grafů se lze seznámit s meziročními indexy, hodnotou nových veřejných zakázek, objemem stavebního a ekonomického růstu v roce 2011 v jednotlivých zemích Evropy, či grafem celkové stavební produkce v průběhu roku 2008-2014. Nízkoenergetickou výstavbou v praxi – vazbou na navrhování, provádění a kontrolu, vedoucí k nízké energetické náročnosti ve stavbách, vč. doporučení vhodného postupu při výstavbě pasivního objektu, se zabývá autor článku Ing. P. Zeman, pracovník TZÚS Praha. Velmi zajímavé informace přinášíme o konstrukční desce Rigistabil, kterou lze použít ze statického hlediska v dřevostavbách. Dům budoucnosti ve svém článku prezentuje koncepcí domů „e4 – kalkulátor“ firma Wienerberger. Formou rozhovoru s Ing. Fr. Novotným, přinášíme informace o Sdružení dovozců stavebních strojů a Asociaci půjčoven stavební techniky. Tradičně Vás průběžně informujeme o novinkách a zajímavostech v oblasti nákladních a užitkových automobilů, které jsou prvkem procesního řetězce ve stavebnictví. Věříme, že náš časopis je pro Vás nejen zdrojem informací, ale i pracovní pomůckou v dnešní poměrně složité době.

Hezké prožití slunných jarních dnů přejí pracovníci redakce

 

Dear readers,

We present the latest issue of our magazine, which will also be available to exhibitors at the IBF 2012 International Construction Trade Fair in Brno and this year’s Autotec. We draw your attention to one article in particular, written by Ing. Zd. Kunc and Ing. J. Blahoňovský, who work for ÚRS Praha, on the development of the Czech and European construction industry from 2008 to 2011. Clear tables and graphs show year-on-year indices, the value of new public contracts, and the extent of construction and economic growth in 2011 in different countries around Europe; there is also a graph presenting total building production from 2008 to 2014. Low-energy construction in practice – links with design, construction and inspection aimed at reducing energy demand in buildings, including recommended procedures for the construction of passive buildings is the topic of an article by Ing. P. Zeman, of TZÚS Prague. We present some very interesting information about the Rigistabil construction panel, which from a static viewpoint can also be used in timber buildings. Wienerberger presents the house of the future in an article based on its “e4-calculator” concept. In an interview with Ing. Fr. Novotný we present you with information about the Construction Machinery Importers Association and the Construction Equipment Hire Association. As always, we keep you up to date on news and items of interest about cargo and utility vehicles, which are an important part of the process chain in the construction industry. We hope that our magazine is not only informative, but also helps you in your work during these difficult times.

Enjoy the sunny spring days.

Editorial Board

 

Výběr  článků

 

ČESKÉ A EVROPSKÉ STAVEBNICTVÍ

Česká ekonomika snižuje svoji výkonnost, měřeno přírůstky HDP. Komplikovaná situace je i v oblasti stavebních investic a stavebnictví. Stavebnictví již třetím rokem zaznamenává pokles poptávky po své produkci, rentabilita podnikání se snižuje, zvyšuje se převis nabídky nad poptávkou. Firmy ztrácejí zásobu práce a pokles zřejmě ještě nedosáhl svého dna. Stavebnictví však patří, i přes nepříznivý vývoj, k významným odvětvím české ekonomiky – na zaměstnanosti se podílí 9 % a na tvorbě HDP cca 6,5 %.

 

NÍZKOENERGETICKÁ VÝSTAVBA V PRAXI - VAZBA NA NAVRHOVÁNÍ, PROVÁDĚNÍ A KONTROLU, VEDOUCÍ K NÍZKÉ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VE STAVBÁCH

Článek se zabývá problematikou nízkoenergetické výstavby nového nebo úpravou stávajícího objektu na úroveň pasivního nebo takřka nulového objektu. Výběr lokality, jeho projektování, provádění a kontrola s vazbou na legislativu. Jak správně by měl postupovat investor při realizaci objektu. Správný postup při výběru a osazení výplní otvorů a kontrola termovizním měřením.

 

UniCredit Leasing – kompletní nabídka financování

O rozhovor, týkající se široké nabídky leasingových a úvěrových produktů a specifik trhu nebankovního financování, jsme požádali JUDr. Petra Fišera, ředitele Korporátního financování UniCredit Leasing CZ, a.s.

Jakou nabídku produktů nabízí UniCredit Leasing v současné době na financování stavebních strojů a zařízení?

Společnost UniCredit Leasing nabízí v případě investic do strojního vybavení, nových technologií nebo rozšiřování výrobní kapacity nejširší výběr finančních produktů a neomezenou možnost volby výrobce či dodavatele. Naši zákazníci dávají při nákupu strojů a zařízení, případně technologických celků, ve stále větší míře přednost úvěrovému  financování před klasickým leasingem. Při financování úvěrem, kdy je zájmem klienta pořizovaný předmět vlastnit a daňově odpisovat, nabízí UniCredit Leasing základní úvěry CreditMachinery a FinMachinery pro stroje podléhající zápisu do registru vozidel, u nichž existuje vyšší míra zajištění a díky tomu je pro klienta tento produkt cenově výhodnější. Naproti tomu je produkt CreditMchinery vhodný pro příjemce dotací všeho druhu. Pokud klientovi nezáleží na vlastnictví předmětu v době financování, může využít produkt LeaseMachinery, tedy finanční leasing s možností odkupu za zůstatkovou cenu po uplynutí doby trvání leasingové smlouvy. Výhodou finančního leasingu pro klienta je jednodušší a rychlejší proces schvalování. Pro předměty, které chce klient pouze užívat po dobu jejich životnosti a poté je jednoduše obměnit, aniž by musel řešit problémy spojené s jejich dalším prodejem, nabízíme pronájem formou operativního leasingu – OperativeMachinery.

 

Dům budoucnosti „e4 – kalkulátor“ od firmy Wienerberger

Budoucnost výstavby v kontex ekologických požadavků

Nové technické požadavky na výstavbu budov budoucnosti, vyplývající z platné směrnice EPBD II, jsou logickým vyústěním snahy minimalizovat závislost bydlení budoucnosti na energii (palivu). Ty jsou získávané ze zdrojů, které jsou omezené a časem mohou být vyčerpány, nebo jejichž dovoz nás vystavuje ekonomické a politické závislosti.

Co znamená e4?

· energeticky úsporný dům

· využívající energie z obnovitelných zdrojů

· postavený ekonomicky

· využívající exkluzivní vnitřní klima cihelných domů

Změna zákona „O hospodaření energií“ (č. 406/ /2000 Sb.) je v současné době projednávána ve vládě. Novela nařizuje výstavbu nových budov v režimu takzvaných domů s téměř nulovou spotřebou energie.

 

Nová generace tenkovrstvých fotovoltaických modulů Schüco ProSol TF+ mění fasády

Společnost Schüco, přední výrobce systémů pro opláštění budov a solárních technologií, rozšířila sortiment fasádních modulů se zabudovanou fotovoltaikou o exkluzivní novinku. Nová generace tenkovrstvých modulů Schüco pod označením ProSol TF+ přináší vylepšenou energetickou výkonnost i nový atraktivní vzhled. Klíčovou je speciální vícevrstvá krystalická struktura, díky níž moduly ProSol TF+ ve srovnání s konvenčními tenkovrstvými moduly zaručují vyšší solární výnosy. Kromě zvýšeného potenciálu fasádního sytému v oblasti trvale udržitelné architektury otevírají nové moduly dveře i v oblasti designu. Tmavý vzhled je elegantní, s možností variabilního, individuálního pojetí, jak z hlediska stupňů transparentnosti, tak rozměrově. Moduly lze aplikovat do oken, dveří, posuvných systémů i jako velkoplošné fasádní řešení.

 

Hörmann na veletrhu IBF představí unikátní dveře WAT s výplní z minerální vlny

Společnost Hörmann se ve dnech 24. – 28. 4. 2012 již tradičně zúčastní mezinárodního stavebního veletrhu IBF v Brně a vystaví zde řadu novinek. Tento významný dodavatel garážových a průmyslových vrat, pohonů, dveří a zárubní, veřejnosti představí unikátní vchodové dveře WAT, jež jsou vyplněny minerální vlnou pro větší tepelnou izolaci. Těšit se dále můžete na nová sekční vrata HST, otevírající se do boku či ocelové dveře MZ Thermo pro průmyslovou sféru.

 

RENAULT ŠITÝ NA MÍRU

a tiskové konferenci, konané v pražských Žlutých lázních Renault ČR představil nové modely, novinky v oblasti poprodejních služeb a více jak 25 modelů osobních i užitkových vozů a přestaveb. Dále představil projekt Business Tour 2012. V rámci akce byly předány certifikáty zástupcům lokálních dodavatelů přestaveb.

 

HELUZ Family 2in1

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. nyní nabízí řešení pro hrubou stavbu nízkoenergetických a pasivních domů. Jedná se o nový typ cihel s integrovaným izolantem generačně vycházejících z cihel HELUZ Family. V článku jsou uvedeny základní vlastnosti zdiva z těchto cihel a jejich použití.

Při zvyšování tepelněizolačních parametrů jednovrstvého zdiva bylo nutné zajistit také ostatní potřebné vlastnosti, jako je např. pevnost cihelných bloků, pevnost zdiva, akustické vlastnosti. U cihel HELUZ s integrovanou izolací byly zachovány i ostatní parametry, které jsou pro zdivo z klasických cihelných bloků samozřejmostí, a to: výhodné difúzní a tepelněakumulační vlastnosti, požární odolnost a zdravotní nezávadnost. Bylo pamatováno také na praktickou stránku věci, jako je samotná výstavba stěn z těchto cihelných prvků a běžné provádění detailů.

 
Sdružení dovozců stavebních strojů Asociace půjčoven stavební techniky

V současné době, ve vzniklé hospodářské situaci nejen u nás, doznává změny ve vývoji i situace a trh v oblasti stavebního strojírenství. O rozhovor a zhodnocení současného stavu jsme požádali Ing. Františka Novotného, předsedu Sdružení dovozců stavebních strojů (SDSS) a prezidenta Asociace půjčoven stavební techniky (APST).

Sdružení dovozců stavebních strojů vzniklo v roce 2000. Jedno z jeho hlavních poslání je vytvoření vyspělého a korektního prostředí v oblasti prodeje stavebních strojů. Jak byste charakterizoval vývoj v uplynulém období?

Od svého vzniku má Sdružení stabilní členskou základnu s 18 členy. Je možné konstatovat, že má vypovídající informace o 90 % trhu se stavebními stroji. V současnosti jedním z hlavních úkolů je hledání závislosti rozvoje stavebnictví a dovozu stavebních strojů.

Sdružení dovozců stavebních strojů se stalo kolektivním členem Svazu podnikatelů ve stavebnictví, dále je členem Evropského sdružení stavebních strojů. Jaké jsou zkušenosti s vývojem dovozu stavebních strojů v současné hospodářské situaci nejen u nás?

V současné situaci se projevuje u stavebních společností omezování investic vkládaných do vlastního majetku, v souvislosti s uvolněním financí přímá úměra mezi poklesem investic a nákupem stavebních strojů např. v době recese v letech 2008 – 2009 byl pokles ve stavebnictví cca o 25 % a v oblasti prodeje stavebních strojů byl pokles o 50 %. V roce 2007 byla absolutní špička v prodeji stavebních strojů, ale realita trhu by se měla dostat na úroveň prodejů v roce 2004.

Vývoj trhu v porovnání let 2007-2011 v ČR byl např.: u rýpadlo-nakladačů byl pokles z 32,63 % na 19,99 %, u minirýpadel nárůst z 8,49 % na 18,98 % a u smykem řízených nakladačů pokles z 23,39 % na 19,38 %. Je bedlivě sledováno využití a obnova stavební techniky. Lze konstatovat, že dle výsledků sledování vývoje prodeje stavebních strojů za posledních 10 let má prodej mírně vzrůstající trend, který bude samozřejmě do budoucna záviset na celkovém vývoji ve stavebnictví.

 

Automobil jako prvek procesního řetězce ve stavebnictví

Již čtvrtým rokem se v našem časopise věnujeme problematice automobilů v procesních řetězcích ve stavebnictví (viz Build Info, č. 4-5/2009, s. 22-23; č. 3-4/2010, s. 18-19; č. 5-6/2010, s.22; č. 3-4/2011, s. 22, č. 5-6/2011, s.24, č. 7-8/2011, s.24-25). S velkým zájmem jsme proto začali v loňském roce sledovat Institutem pro veřejnou diskusi konan akce, zaměřené na dopravu, které dle našeho názoru úzce souvisely s tématy, o kterých jsme psali. Vítáme proto skutečnost, že aktivity Institutu pro veřejnou diskusi v tomto roce pokračují a poskytujeme našim čtenářům čerstvé informace. Domníváme se rovněž, že pro zemi s tak výhodnou geografickou polohou, jakou má ČR, je dopravní infrastruktura naprosto klíčová. Proto je nutné nejen udržet, ale zejména zvýšit její kvalitu a dobudovat ji do rozsahu, odpovídajícího standardu rozvinutých ekonomik.

 

NOVINKA NA TRHU – UŽITKOVÝ MOTOCYKL RAHIER

Agados, který vznikl v roce 1992, se ještě před listopadem, tehdy jako Agrostroj Pelhřimov, zabýval výrobou mlýnských strojů, rozmetadel chlévské mrvy a jiných zemědělských strojů, a také stavbou krmných sil. Nápad vyrábět přívěsy vznikl po oslovení jednou belgickou firmou, která tehdy hledala dodavatele, a nakonec vyšla i jeho realizace. Při dnešní šíři sortimentu se ani nechce věřit, že se tady v samotných začátcích vyráběly pouze dva typy přívěsů, a to nebrzděné malé vleky. Na složité brzděné přívěsy se přešlo postupně až v průběhu let. Dnes je společnost držitelem certifikátu ISO 9001:2000 a od svého založení až dodnes se specializuje na výrobu a prodej přívěsů za automobily o celkové hmotnosti 750 až 3 500 kg, tedy kategorie O1 a O2.

 

RENAULT KERAX XTREM PŘICHÁZÍ DO EVROPY

Po zahájení prodeje na mezinárodních trzích přichází nyní model Kerax XTREM ve verzi tahač 8x4 do Evropy. Toto vozidlo, určené k využití v důlních provozech a pro přepravu stavebních materiálů, je navrženo pro transport těžkých nákladů v obtížně dostupném a členitém terénu. Model Kerax 8x4 XTREM je k dispozici ve verzích o výkonu 430 až 460 koňských sil s motorem Dxi 11 Euro V a s výkonem 480 a 520 koňských sil ve spojení s motorem Dxi 13 Euro V. Model Kerax od společnosti Renault Trucks, postavený na podvozku Heavy a určený pro přepravu těžkých nákladů, je na mezinárodních trzích nabízen od roku 2007 a od té doby ho již bylo prodáno více než 2000 kusů. Kerax XTREM byl vyvinut speciálně pro plnění těch nejnáročnějších úkolů v oboru stavebnictví. Je vybaven řadou vysoce odolných zesilovacích prvků, které zákazníkům umožní plně využít robustnost vozidla. Verze 8x4, která nyní vstupuje na evropský trh, je zvláště adaptována pro použití v lomech a v důlních provozech.