5-6/2012

Vážení čtenáři,

stalo se již tradicí, že vám v tuto dobu předkládáme číslo vydávané  u příležitosti Mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se každoročně koná v Praze – Letňanech a Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Letošní FOR ARCH je věnován zejména nízkoenergetické výstavbě. V rámci doprovodného programu FOR ARCHu připravila naše redakce ve spolupráci s TZÚS s.p. Praha, ČVUT Praha a společností ABF Praha 4. ročník odborného semináře „Odpady – nejen stavební, jejich recyklace, užití a likvidace“.

Dovolte, abychom Vás upozornili na několik zajímavých článků. Ing. Jiří Sobola, ředitel pro mezinárodní spolupráci a rozvoj TZÚS Praha se zabývá problematikou nařízení pro stavební výrobky – zjednodušené systémy posuzování stálosti vlastností. O vývoji cen bytů v ČR informuje článek ÚRS Praha. Řešením financování, leasingem, pronájmem se servisem či nákupen na úvěr se zabývá  informace o spolupráci Société Générale Equipment Finance a společnosti Pema. O vývoji na leasingovém trhu přinášíme informaci ze společnosti Unicredit Leasing. Z výstavby prvního zděného nízkoenergetického domu společnosti HELUZ přinášíme reportáž z českobudějovického výstaviště. Bez zajímavostí není ani stať doc. Ing. K. Jeřábka o dopravních vozících či další informace ze světa nákladních a užitkových automobilů.

Věříme, že náš časopis je pro Vás i pracovní pomůckou a že zde naleznete spoustu zajímavostí.

 

Krásné prožití „babího léta“

přejí pracovníci redakce časopisu

 

Dear readers,

It has become a tradition that at this time of the year we offer you the issue released at the occasion of the International Building Fair Trade FOR ARCH held annually in Prague – Letňany and the International Engineering Fair in Brno. This year the FOR ARCH fair trade focuses especially on low-energy constructions. Within the side events of FOR ARCH, our editorial team in cooperation with TZÚS s.p. Praha, ČVUT Praha and ABF Praha prepared the 4th year of workshop on “(Not only construction) wastes, their recycling, use and disposal”.

Let us draw your attention to several interesting articles by Ing. Jiří Sobola, manager of international cooperation and development of TZÚS Praha, who is concerned with construction products regulations – simplified systems of performance stability assessment. The article by ÚRS Praha informs about apartments and flats prices development. The information about cooperation between Société Générale Equipment Finance and Pema deals with financing, leasing, lease with service and purchases on credit. Unicredit Leasing informs about leasing market development. We run a report from České Budějovice exhibition grounds on construction of the first low-energy brick house built by HELUZ. And worth reading is also the article by Ing. K. Jeřábek on carts and other tips from the world of trucks and utility vehicles.

We believe that our journal helps you in your work and that you can find here interesting information.

 

We wish you to have a nice Indian summer

Editors of the journal

 

Výběr z článků

VÝVOJ CEN BYTŮ V ČESKÉ REPUBLICE

Vroce 2011 se v České republice zahájila výstavba 14 296 bytových jednotek a počet dokončených činil 16 120.Zatímco v prvním případě byl meziroční pokles 22,5 procentních bodů, ve druhém případě to byl pokles o 5,4 procentních bodů.

HELUZ staví dům budoucnosti

Areál českobudějovického výstaviště má novou zajímavost. Od konce dubna zde společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. staví experimentální rodinný dům, který během následujících cca 8 měsíců vyroste v první pasivní stavbu z jednovrstvého cihelného zdiva v ČR.

NAŘÍZENÍ PRO STAVEBNÍ VÝROBKY, ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY

9. března 2011 bylo vydáno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), které začne platit s plnou účinností od 1. července 2013. Cílem CPR je odstranit nedostatky již poněkud zastaralé směrnice Rady č. 106/89/EHS z roku 1989 (CPD),  zjednodušit  uvádění stavebních výrobků na trh, vyjasnit povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů a přiměřeným způsobem zavést do této oblasti požadavky nového legislativního rámce. Cílem tohoto článku není podat zevrubnou informaci o všech změnách, ale soustřeďuje se na zjednodušené postupy, které jsou v CPR popsány v článcích 36 – 38.

ZÁKLADNÍ PŘÍSTROJE PRO NEDESTRUKTIVNÍ ZKOUŠENÍ

V roce 1954 švýcarská firma PROCEQ zahájila výrobu tvrdoměru, vyvinutého Ing. Ernstem Schmidtem z Basileje. Jednalo se o první technickou metodu, založenou na základě dlouhodobého podrobného vědeckého výzkumu.Od té doby jak tato firma, tak postupně i další,ve spolupráci s renomovanými univerzitami i výzkumnými ústavy, vyvinuly a uvedly na trh další přístroje, kterými lze měřit různé parametry a kvalitu konstrukcí, přímo na stavbě, bez destruktivních vlivů na měřený objekt. Jelikož se tato firma specializuje na vývoj a výrobu přístrojů pro nedestruktivní zkoušení, byla jako základní podklad pro tento článek vzata dostupná dokumentace jí dodávaných přístrojů a měřidel, jejichž obdoby též s různým úspěchem vyrábějí mnohé další firmy, zvláště asijské provenience.

 

Elektronika ve stavebních a zemních strojích

Stejně jako v ostatních oborech,nacházejí elektronické systémy stále větší rozšíření i ve stavebních a zemních strojích a to jak v jejich jednotlivých systémech tak i při řízení těchto strojů. Od jednoduchých izolovaných systémů sledujících některé stavy s cílem upozornit obsluhu na případné překročení limitních hodnot se během poslední doby dospělo ke komplexním systémům,sledujícím a řídícím provozní hodnoty.V současnosti dochází k vzájemnému propojování těchto systémů a k jejich vzájemné komunikaci.

UniCredit Leasing nabízí financování potřeb podniků „na míru“

Už tradičně se UniCredit Leasing prezentuje na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Renáty Vítkové, ředitelky pobočky korporátního financování jsme se zeptali nejen na účast na jednotlivých výstavách, ale především na vývoj leasingového trhu obecně.

Dopravní vozíky

Požadavky trhu stále výrazněji akcentují větší individualitu, rostoucí variabilitu a dosažitelnost  výrobků při současně vysokém cenovém tlaku. Výrobci, prodejci a poskytovatelé služeb jsou vystaveni konfrontaci a výzvě, která povyšuje podnikovou logistiku na relevantního činitele v hospodářské soutěži. Významnou úlohou v této situaci mají mimo jiné také dopravní vozíky, přispívající k urychlení a zlevnění dopravních, skladovacích a manipulačních procesů v hodnototvorných řetězcích.

JCB a TERRAMET stále na špici vývoje a potřeb zákazníků

Společnost JCB, světově uznávaný výrobce stavebních strojů a světová jednička ve výrobě strojů typ rýpadlo-nakladač (49 % světového podílu na trhu těchto strojů) má za sebou 67 let zkušeností s vývojem a výrobou těchto strojů. Je v neustálém kontaktu se zákazníky a reaguje na jejich požadavky : snížení nákladů na provoz a negativního vlivu na životní prostředí, zvyšování produktivity, realizovat ještě více komfortu, design a vzhled strojů, rychlá reakce na podněty a rozhodnutí exekutivy EU.

Société Générale Equipment Finance a PEMA

Leasing,pronájem se servisem nebo nákup na úvěr? Různé firmy mají různé potřeby. Cílem moderní finanční skupiny je nabízet takové služby, které těmto různorodým potřebám vyhoví. Přesně takové, jaké v rámci jedné skupiny nabízejí společnosti PEMA a Société Générale Equipment Finance.

DVOUCESTNÉ VOZIDLO DAF CF85 DUOLINER

Skutečnost, že na podvozcích DAF lze postavit nástavbu pro jakoukoliv aplikaci, potvrzuje novinka společnosti SaZ, s. r. o. Jde o dvoucestné vozidlo DAF CF85 Duoliner. Toto univerzální vozidlo je vybaveno železničními podvozky pro jízdu a práci na silnici nebo na železnici.Vozidlo DAF dodal autorizovaný dealer DAF Trucks Praha, s. r. o.

Nové Volvo FH

Díky nové řadě Volvo FH posunula společnost Volvo Trucks hranice toho, co můžete očekávat od luxusních nákladních vozů. Úspora paliva, spolehlivost, ergonomie, výjimečné jízdní vlastnosti, aktivní i pasivní bezpečnost a funkce šetřící čas. Při návrhu nového Volva FH bylo vše podřízeno pohodlí řidiče a zvýšení ziskovosti přepravní společnosti.

Aby společenská odpovědnost organizací fungovala…

Problematika společenské odpovědnosti organizací (CSR) je velmi často diskutovaným tématem. Za CSR nelze považovat a/nebo prohlašovat pouze určitou izolovanou aktivitu,jejíž podstatou má být „dobrý skutek“ (např. podpora místního sportovního oddílu), ale je ji třeba chápat jako systematické a přirozené uplatňování sociálních a ekologických hledisek do každodenních činností organizace, přičemž zaměření (komerčních) organizací na generování zisku zůstává zachováno.

Pro správné uplatňování principů CSR existuje několik normativních dokumentů, které jsou si v základu velmi podobné. Níže uvedený výčet hlavních zásad pro správné fungování CSR vychází z těchto dokumentů a z praktických poznatků z organizací, které k CSR systematicky přistupují.