7-8/2012

Výběr z článků

DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE A VÝROBKY, JEJICH POSOUZENÍ SHODY A HODNOCENÍ

Dřevo je jediným stavebním materiálem, který dýchá, je trvanlivý, pružný a poměrně snadno se zpracovává. Z důvodu obnovitelného zdroje má dřevo v současné době čím dál větší význam a je používáno coby perspektivní stavební materiál. V tomto příspěvku je stručně shrnut přehled současně platných požadavků z hlediska posuzování shody dřevěných konstrukcí a výrobků ze dřeva a možnosti jejich hodnocení ve vztahu k novému nařízení č. 305/2011.

VÝSTAVBA RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ („DŘEVOSTAVEB“)  V ČR

Podíl dřevostaveb v rámci nové výstavby domů je prozatím relativně nízký, nicméně v posledních letech se každoročně zvyšuje a je pravděpodobné, že jejich význam bude i nadále narůstat. Růst cen energií, cen stavebních prací a stavebních pozemků totiž znamená, že řada investorů se ohlíží jednak po nízkoenergetických domech a jednak po stavebních konstrukcích, které by svojí pořizovací cenou redukovaly nárůst ceny prvotní investice, kterou je nákup pozemku, určeného pro výstavbu bytového nebo rodinného domu. Kromě toho bydlení v dřevostavbách lze označit za zdravé a šetrné k životnímu prostředí.

AKUSTICKÉ VLASTNOSTI ETICS

ETICS: vnější tepelně izolační kompozitní systém (External Thermal Insulation Composite Systems.) je definován jako stavební výrobek dodávaný jako ucelená sestava složek, skládajících se z lepicí hmoty, tepelného izolantu, kotvících prvků, základní vrstvy a konečné povrchové úpravy. Dodatečné tepelně izolační vrstvy instalované kontaktně na libovolnou stěnu radikálně zlepšují teplený odpor, ale zároveň snižují neprůzvučnost na specifických kmitočtových pásmech. Tento negativní efekt zateplení není obvykle uživateli budovy vnímán, jelikož o celkovém akustickém komfortu rozhodují většinou výplně otvorů – okna. V hlučných lokalitách však může jít o významný problém.

 

REKONSTRUKCE ATYPICKÝCH ŠIKMÝCH STŘECH NA BYTOVÉM DOMĚ V PRAZE

Střechy se nacházejí na architektonicky atypickém bytovém objektu, který je součástíobytného areálu Hvězda na Petřinách v Praze 6. Celý soubor byl navržen v období let 1994 – 2000 architektem Vlado Miluničem, jako protiklad klasickým panelovým sídlištím.

Poznámka: Dle současných předpisů – zák. č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu§ 2, odst. 6 by měl být termín „rekonstrukce“ nahrazen termíny – „stavební úpravy, navrhování, výběr materiálů“.

Bauma 2013

Bauma, Mezinárodní odborný veletrh pro stavební strojírenství, stroje na výrobu stavebních hmot, důlní stroje, stavební vozidla a stavební přístroje, se koná od 15. do 21. dubna 2013 v areálu Neue Messe Mnichov. Na minulý ročník přijelo celkem 3256 vystavovatelů z 53 zemí a více než 420 000 návštěvníků z více než 200 zemí. S celkovou výstavní plochou 555 000 m2 je veletrh Bauma největším veletrhem na světě. Tyto číselné údaje jsou ověřovány nezávislou auditorskou společností Ernst & Young AG v pověření FKM, Společnosti pro dobrovolnou kontrolu veletržních a výstavnických číselných údajů. Celosvětově rostoucí objem výstavby s sebou přináší obrovskou potřebu betonového zboží, betonových trubek a šachet a také betonových prefabrikátů. Poptávka se projevuje v podnětech pro výrobce. Na veletrhu Bauma v Mnichově představí v době od 15. do 21. dubna 2013 své nejnovější produkty z betonu a jiných stavebních hmot dodavatelé s kompletní nabídkou a specialisté v oblasti komponent, nováčci i podniky s vedoucím postavením na trhu.

VÝVOJ TRHU PRONÁJMU STAVEBNÍ TECHNIKY POHLEDEM APST

Asociace půjčoven stavební techniky se svým posláním věnuje vytvoření vyspělého a korektního prostředí na trhu půjčování stavební techniky v České republice a Slovenské republice. Hlavními cíli APST je zastoupit zájmy jak členů, tak i uživatelů pronajaté techniky v oblasti legislativy, technického rozvoje a korektních obchodních podmínek v rámci zdravé konkurenční atmosféry. S pohledem APST na průběh letošního roku nás seznámil president této asociace pan Ing. František Novotný.

VIAPHONE® – Tenká obrusná vrstva s nízkou hlučností

V Praze směs VIAPHONE® již EUROVIA CS položila ve Slezské, Podbabské a Horňátecké ulici, i v ulicích K Barrandovu a 5. května. VIAPHONE® ale už také leží na silnicích u obce Hájek poblíž Karlových Varů, či mezi Starým Hradištěm a Pardubicemi. Po následném měření hluku se i zde ukázalo, že nová směs podstatně snižuje hlučnost provozu.

RENAULT TRUCKS SNIŽUJE SPOTŘEBU PALIVA OPTIFUEL CHALLENGE 2012 – SOUTĚŽ V HOSPODÁRNÉ JÍZDĚ

V Seville se 19. října uskutečnilo finále prvního ročníku Optifuel Challenge, evropské soutěže v hospodárné jízdě organizované společností Renault Trucks. Za volant modelu Premium Optifuel o výkonu 430 k během této akce usedlo třicet tři řidičů ze šestnácti zemí.