1/2016

 

Vážení čtenáři,

 

předkládáme Vám první číslo našeho již 8. ročníku časopisu Build Info, časopisu podnikatelů ve stavebnictví a to v období, kdy dle údajů ČSÚ ekonomika postupně roste, (HDP vzrostl o 4,3% a stavebnictví o 5,5%).  Podrobnější informace získáte z článků Ing. J. Koliby, Ing. Fr. Glazara a Ing. Z. Kunce, CSc. O úspěšném semináři, konaném v rámci veletrhu FOR PASIV, týkajícím se aspektů, souvisejících se zateplováním budov, naleznete informaci v článku Ing. A. Šafaříka – Pštrosze. Vaší pozornosti doporučujeme článek „Stanovení pevnosti v prostém tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy, resp. fluidními popílky a environmentální zhodnocení této hmoty“ Ing. P. Rubáše, Ph.D. a Ing. D. Trajkovské. Recyklovaným stavebním a demoličním odpadem se zabývá článek RNDr. M. Kužvarta. Dále přinášíme informaci ze zasedání Sdružení dovozců stavebních strojů. Ve dnech 11. – 17. dubna 2016 se bude konat 31. Mezinárodní veletrh stavebních strojů, strojů na výrobu stavebních hmot, těžařských strojů, stavebních vozidel a stavebního nářadí v Mnichově. Uvádíme zde pozvání a prezentaci některých vystavovatelů, včetně výrobců nákladních a užitkových automobilů.

Věříme, že v tomto čísle naleznete zajímavé informace.

Příjemné prožití prvních jarních dnů Vám přejí pracovníci redakčního týmu

 

Dear readers,

We are bringing you the 1st issue of the 8th year of BuildInfo, journal for building contractors, and we are doing so in a period when, according to the data of the Czech Statistical Office, the economy is gradually growing (GDP increased by 4.3 %, the construction sector by 5.5 %). Detail information is provided in articles by Ing. J. Koliba, Ing. Fr. Glazar and Ing. Z. Kunc, CSc. Information on successful workshop held within the FOR PASIV fair and focused on aspects related to heat insulation of buildings can be found in the article by Ing. A. Šafařík – Pštrosz. We recommend to your attention the article called “Determining simple compressive strength for mixtures cemented by hydraulic binders or fluid ashes and environmental assessment of such material” by Ing. P. Rubáš, Ph.D. and Ing. D. Trajkovská. The article by RNDr. M. Kužvart deals with recycled construction and demolition waste. We also bring information from the session of SDSS (Association of Construction Machine Importers). The 31st International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles and Construction Equipment is to be held in Munich, Germany, on 11th – 17th April. We include the invitation and presentation of some of the exhibitors, including truck and utility vehicle manufacturers.

We believe you will find the information in this issue interesting.

We wish you pleasant beginning of spring, the BuildInfo editorial team

 

výběr anotací z článků

Budoucí vývoj stavebnictví bude ovlivněn nejen výší možných finančních zdrojů, ale i novou legislativou

Zveřejněné výsledky Českého statistického úřadu ukázaly postupný růst české ekonomiky, HDP vzrostl o 4,3 %, průmysl o 4,4 % a stavebnictví o 5,5 %. Stavebnictví tedy již druhý rok zaznamenává růst a nadále zůstává významným odvětvím ekonomiky jak z hlediska tvorby HDP, tak z hlediska zaměstnanosti.

 

31. Mezinárodní veletrh stavebních strojů, strojů na výrobu stavebních hmot, těžařských strojů, stavebních vozidel a stavebního nářadí se koná ve dnech  11. - 17.4. 2016 na  Messe München.

Veletrh bauma je celosvětové setkání branží z oblasti stavebních strojů, strojů na výrobu stavebních hmot, těžebních strojů, stavebních vozidel a stavebního nářadí. S celkovou výstavní plochu 605 000 čtverečních metrů je největším veletrhem na světě.  V roce 2013 překonal tento veletrh s celkovou účastí 3 421 vystavovatelů z 57 zemí, stejně jako 535 065 návštěvníků z více než 200 zemí všechny rekordy.  Veletrh bauma se koná v tříletém cyklu.

 

Je mírný optimismus na místě?

Je začátek roku 2016 a po dvou letech mírného nárůstu (4,3 + 5,5%) všichni věříme v další růst stavebnictví (ale i celé ekonomiky). 

Jsem přesvědčen, že pro růst stavebnictví jsou vytvořeny veškeré předpoklady. Česká ekonomika je na vzestupu, převažuje optimistická nálada, což je pro investice zcela zásadní. Kapacita stavebnictví má ještě prostor (oproti roku 2008 stavebnictví stále ztrácí cca 20%). Podíváme-li se na následující graf, je trend zcela jednoznačný.

Nahrává tomu i vývoj stavební produkce v Evropě (viz graf), který ukazuje podobný trend. Konference Euroconstructu pak byla jednoznačně v pozitivním duchu (podrobně viz další článek).V českém stavebnictví se částečně narovnaly pošramocené vztahy a i vztah investor x stavař jsou vyrovnanější. Přispívá k tomu i konečně fungující ŘSD.

Jedinou neznámou je konečné znění Zákona o veřejných zakázkách a hrozba „propadlé“ EIA u velkých staveb a nezbývá než věřit ve správná rozhodnutí govermentu.

Očekávám nárůst cca o 4% a jsem přesvědčen, že tak bude i v dalších letech.

Ing. František Glazar, ředitel ÚRS PRAHA, a.s.

 

 

Stanovení pevnosti v prostém tlaku směsí stmelených hydraulickými pojivy,resp.fluidními popílky, a environmentální zhodnocení této hmoty

Směs stmelená hydraulickými pojivy je směsí, která tvrdne v důsledku hydraulických, pucolánových či uhličitanových reakcí. Taková směs s dobře zvolenou recepturou dosahuje po smíchání s vodou vlivem hydratačních procesů po určité době zajímavých vlastností, zejména pak pevnosti v tlaku.

V současnosti jsou k výrobě takovýchto stmelených směsí (tzv. stabilizátů) využívány nejčastěji fluidní popely a popílky (rozdíl mezi nimi je na první pohled patrný v granulometrii). Tyto fluidní popely a popílky jsou tzv. vedlejšími energetickými produkty – jedná se o tuhé zbytky po spalování uhlí. Obsahují mj. vyšším podíl vápna, díky němuž vykazuje takový stabilizát právě po smíchání s vodou značné hydratační účinky a po zatvrdnutí má vlastnosti, které se dají přirovnat k tzv. chudému betonu. Co se týče vlivu na životní prostředí, odvíjí se rozsah zkoušených ukazatelů vždy od zamýšleného užití stabilizátů, resp. od předpisů či vyhlášek platných pro dané místo uložení.

 

DOZVUKOVÁ KOMORA

Měření probíhá podle pravidel popsaných v ČSN EN ISO 354 při všesměrovém dopadu zvukových vln na vzorek, je založeno na měření doby dozvuku prázdné komory a komory se zkoušeným vzorkem. Z rozdílu doby dozvuku v komoře se stanovuje ekvivalentní pohltivá plocha hodnoceného vzorku a činitel zvukové pohltivosti a. Měření probíhá v rozsahu kmitočtových pásem 1/3 okt. od 100 do 5000 Hz, používá se vzorek o ploše 10 až 12 m2 aplikovaný na podlahu dozvukové komory. Výsledkem zkoušky je jednočíselná veličina vážené zvukové pohltivosti aw.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p. na pobočce Teplice spustil koncem roku 2015 provoz nové dozvukové komory s objemem nad 200 m3, jež naplňuje vše

chny požadavky ČSN EN ISO 354 a umožňuje realizovat rychlá a přesná měření zvukové pohltivosti akustických materiálů, protihlukových stěn a dalších výrobků.

 

 

Ukázka měření zvukové pohltivosti v dozvukové komoře TZÚS Praha, s.p.

 

Recyklovaný stavební a demoliční odpad - přínos ekologizaci stavebnictví 

V moderním světě se při nakládání s odpady často užívá tzv. principu tří R – „Reduce, Reuse, Recycle“. Jde o naplnění k přírodním zdrojům šetrného principu využívat odpady především omezováním jejich množství, a pokud již vzniknou, tak novým použitím či materiálovou recyklací. S tím ovšem souvisí i odpovídající legislativní požadavky.

 

 

Originální vzhled budovám vtisknou barevné betony

Beton nemusí být jen šedý. Jedinečný a individuální vzhled vtiskne domu probarvená varianta, tzv. barevný beton. Stavby, kde je využit právě barevný beton, jsou na pohled přitažlivé a od ostatních domů se výrazně odlišují. Probarvený beton nachází své místo nejen v exteriérech, ale i v interiéru, kde se může podílet na originálním vzhledu stěny, podlahy, schodů nebo třeba úspěšně nahradí keramické umyvadlo. Atraktivní barevné pohledové plochy v téměř neomezené škále odstínů lze vytvořit díky značce COLORCRETE®, která skrývá moderní lehce zpracovatelný beton s obsahem barevných pigmentů vyráběný skupinou Českomoravský beton.

 

 

Gebrüder Weiss se dostane všude: třeba do Střední Asie nebo na Kavkaz

GW je na zdejších trzích doma: s našimi pobočkami na strategicky důležitých místech a se zkušenými zaměstnanci po celém světě Vám nabízíme globální logistickou síť i osobní péči.

Afghánistán, Ázerbájdžán, Arménie, Gruzie, Írán, Irák, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Moldávie, Rusko, Ukrajina, Uzbekistán, Tádžikistán, Turkmenistán, Turecko, Bělorusko. Toto jsou země, do kterých umíme přepravit Vaše přikládkové a celovozové zásilky a to velmi dobře. Mimo to odjíždíme pravidelně každý pátek i sběrnými kamiony do Běloruska, Ruska, Ukrajiny, Moldávie, Gruzie a Turecka.

Díky našim zaměstnancům, kteří se zde narodili, komunikujeme se zákazníky jejich vlastní řečí, známe místní prostředí a řídíme se jejich zvyklostmi. Zajistíme vše pro hladký a bezpečný průběh přeprav Vašich zásilek, včetně celního odbavení, případného konvoje i speciálních povolení. A to jak pro běžné zboží, tak i pro zboží podléhající režimu ADR či zboží, jehož přeprava vyžaduje řízenou teplotu po celou dobu přepravy.


 

Nové dřevěné interiérové dveře a zárubně Hörmann zaujmou svojí variabilitou

Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat, pohonů, dveří a zárubní, přichází od března 2016 na trh s nabídkou rozsáhlého sortimentu dřevěných interiérových dveří. Součástí výběru dřevěných dveří Hörmann jsou kromě křídlových variant také posuvné dveře do pouzdra či na stěnu a celoskleněné dveře. Dveře najdou využití nejen v rodinných domech a v bytech, ale také ve velkých objektech, jako jsou školy, nemocnice a úřady.


 

Rozšířené zasedání Sdružení dovozců stavebních strojů

Dne 18. února 2016 proběhlo první zasedání členů Sdružení dovozců stavebních strojů (SDSS) v letošním roce. Toto zasedání bylo ve druhé části rozšířeno o účast především náměstka ministra MPO ČR Ing. Jiřího Koliby, presidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Václava Matyáše a dalších pozvaných hostů.

První pracovní část se zabývala především vyhodnocením prodeje stavebních strojů v České republice v uplynulém roce. Byl konstatován ve srovnání s rokem 2014 potěšitelný nárůst o 39 % v roce 2015.

Historický vývoj prodeje od roku 2007 do roku 2015 je patrný z přiloženého grafu,který presentuje dramatický pokles prodeje v období roků 2007 až 2013 o 65,7%.

 

Podíl strojních kategorií na celkovém prodeji v roce 2007

1. Smykem řízené nakladače  

2. Nakladače do 130 k 

3. Nakladače nad 130 k

4. Minirypadla 1 - 6 t

5. Pásová rypadla 7 - 20 t

6. Pásová rypadla nad 20 t

7. Kolová rypadla

8. Rypadlo-nakladače

9. Teleskopické manipulátory

10. Dozery

11. Dampry

12. Ostatní

 

Podíl strojních kategorií na celkovém prodeji v roce 2015

1. Smykem řízené nakladače

2. Nakladače do 130 k

3. Nakladače nad 130 k

4. Minirypadla 1 - 6 t

5. Pásová rypadla 7 - 20 t

6. Pásová rypadla nad 20 t

7. Kolová rypadla

8. Rypadlo-nakladače

9. Teleskopické manipulátory

10. Dozery

11. Dampry

12. Ostatní

 

 

Zeppelin & Caterpillar na veletrhu Bauma 2016

  • Více než 60 strojů a zařízení Cat®
  • Nejnovější technologie pro maximální produktivitu
  • Komplexní poprodejní služby

Největší stavební veletrh světa Bauma je za dveřmi. Areál výstaviště v Mnichově se ve dnech 11.–17. dubna zaplní stovkami tisíc návštěvníků, toužících spatřit novinky v oblasti stavebních, zemních i těžebních strojů, technologií i služeb.

Společná expozice firem Caterpillar a Zeppelin bude jako tradičně patřit k největším tahákům veletrhu. V hale B6 se návštěvníkům představí více než šest desítek strojů a zařízení Cat® různých v konfiguracích a stupních výbavy. Kromě strojů zde budou prezentovány také nejmodernější tovární systémy pro sledování a kontrolu stroje a veškeré nabízené poprodejní služby. „Built for It“ jako hlavní společné motto celé expozice v sobě odráží filozofii nabízet produkty na míru skutečným potřebám každého zákazníka.

 

LIEBHERR na veletrhu Bauma 2016

 

Sloganem „Be Part of Something Bigger“ zve společnost Liebherr odborné návštěvníky z celého světa k zážitkům na svém stánku na veletrhu Bauma 2016

  • Na stánku číslo 809–813 bude na volném prostranství představeno více než 60 exponátů stavebních strojů, mezi nimi mnoho světových novinek.
  • Nejnovější vývoj v oblasti techniky pohonů a řídicích jednotek představí společnost Liebherr v hale A4 na stánku 213.
Firemní skupina Liebherr představí na veletrhu Bauma 2016 konaném od 11.–17. dubna na výstavní ploše přes 14.000 m² mnoho nových produktů a výsledků vývoje ze všech oblastí rozsáhlého výrobního programu stavebních strojů, mobilních a pásových jeřábů, manipulační techniky, důlních strojů a komponent.
 
 
 

Kolový nakladač XPower

Společnost Liebherr prezentuje nový velký kolový nakladač generace XPower. Komplexní a inovativní koncept stroje Liebherr XPower klade nová měřítka pro efektivitu spotřeby paliva, výkon, robustnost a komfort. Srdcem kolového nakladače XPower je pohon pojezdu s rozvětvením výkonu, splňující emisní stupeň IV / Tier 4f, který společnost Liebherr v těchto strojích nabízí v sériovém provedení. Spojuje optimální hydrostatický pohon, který je optimální pro krátký nakládací cyklus, s mechanickým pohonem, jehož výhody se projevují při překonávání dlouhých vzdáleností a při jízdě do kopce. Kombinace obou pohonů v jednom kolovém nakladači zajišťuje splnění veškerých požadavků na maximální efektivitu a vynikající úsporu pohonných hmot. Provozovatel kolového nakladače Liebherr XPower může na palivu ušetřit až 30 %.

 

Stý model dálkové a distribuční řady Renault Trucks pro společnost Volšatrans

Společnost Luděk Volšička – VOLŠATRANS si převzala 2 vozidla distribuční řady D 12 LOW a tahač T HSC 480, který se tak stal stým modelem dálkové a distribuční řady Renault Trucks ve vozovém parku tohoto významného českého dopravce.

Společnost Luděk Volšička – Volšatrans sází od počátku svého působení na dopravním trhu na modely značky Renault Trucks. V uplynulých dnech si převzala dvě nová vozidla distribuční řady D 12 LOW P 4x2 a tahač T 480 HSC T 4x2, který se současně stal stým modelem dálkové a distribuční řady ve flotile tohoto českého dopravce. VOLŠATRANS a značka Renault Trucks tak dosáhli významného milníku ve vzájemné spolupráci, kterého si oba velmi považují.

Dva modely D 12 LOW P4X2 jsou vybaveny motorem DTI 5 o výkonu 210 k. Jejich nástavby jsou zhotoveny na míru podle požadavků každodenního rozvozu nápojů světoznámé značky PEPSI.

Na MAN můžete stavět

MAN Truck & Bus představuje na jaře nejen inovace pro stavební vozidla. Německá značka nákladních automobilů inovuje a připravuje se na veletrh Bauma 2016, který se koná jednou za tři roky v bavorském Mnichově. Mimo prověřených systémů jako je MAN HydroDrive nebo nadstandardně silný a ekonomický motor pro stavební vozidla D38, se můžeme těšit na novinky jako je nová lehká hypoidní dvounáprava nebo aplikace pro řidiče MAN DriverConnect App.


MAN TGS 18.440 4x4H BLS – vozidlo vybavené systémem MAN HYDRODRIVE lze poznat podle nábojů předních kol

 
 MAN TGS 26.440 6x2/4 BL        MAN TGS 28.480 6x4-4 BL
 

 MAN TGS 18.480 4x4 BL
     

Všechny uvedené a mnoho dalších technologií můžete nejen vidět na veletrhu Bauma v německém v Mnichově 11.–17. 4. 2016 v hale B4, kde bude každý den přítomen i český delegát MAN.