2/2016

 

Vážení čtenáři,

právě otevíráte naše druhé číslo časopisu podnikatelů ve stavebnictví Build Info. Jak jsme Vás již v prvním čísle informovali, v letošním roce stavařskou, ale i strojařskou veřejnost a nejen tu, přivítají brány mnichovského výstaviště u příležitosti konání 31. mezinárodního veletrhu – BAUMA 2016, veletrhu strojů, strojů na výrobu stavebních hmot, těžařských strojů, stavebních vozidel a stavebního nářadí. Tomuto tématu, novinkám či zajímavostem je věnována značná část informací.

Vaši pozornost doporučujeme věnovat článku RNDr. Jana Müllera, který se zabývá „Občanskou vybaveností v obcích ČR“. Užitím podlahových litých betonů, včetně jejich rekonstrukcí, se zabývá článek „Pohledové lité podlahy v bytové a občanské výstavbě“.

O zahraničních aktivitách společnosti ÚRS Praha, a.s., o jejím členství v organizacích ICIS, BIM, o zajímavých průzkumech či činnosti, vyplývající z členství v mezinárodní organizaci EUROCONSTRUCT® se dovíte v článku Ing. B. Pospíšilové, Ph.D. Jak denní světlo a proslunění staveb ovlivňuje „kvalitu života“ je pojednáno v článku Ing. P. Rubáše, Ph.D. z TZÚS Praha, s.p. Stalo se již zvykem, že v rubrice Česko třetího tisíciletí přinášíme zajímavosti ze všech krajů republiky. Rádi se s Vámi podělíme o poznatky z měnící se tváře bývalého továrního objektu Rustonka v nové administrativní centrum.

Hodně pozitivních informací a prosluněných dnů Vám přejí pracovníci redakčního týmu.

 

 

Dear readers,

You are opening the 2nd issue of Build Info, journal for building contractors. As we informed you in the 1st issue, building, machinery and other public will be welcome on Munich exhibition grounds this year at the occasion of BAUMA 2016 – the 31st edition of the international Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles and Construction Equipment. Substantial part of information is therefore dedicated to this subject, news and curiosities.

We would like to draw your attention to the article by RNDr. Jan Müller focused on “Public facilities in municipalities in the Czech Republic”. Use of floor cast concretes including their renovation is the subject of “Exposed cast floors in housing and civil development”.

The article by Ing. B. Pospíšilová, Ph.D., will inform you about foreign activities of ÚRS Praha, a.s., its membership in ICIS and BIM, interesting surveys and activities implied by membership in the international EUROCONSTRUCT®. In his article, Ing. P. Rubáš, Ph.D., from TZÚS Praha, s.p., explains how the daylight and buildings‘ fill with sunshine affects the “quality of life”. In the section called The Czech Republic of the Third Millennium we as usually introduce

curiosities from all regions of the country. And we are glad to share the findings concerning the previous Rustonka factory‘s transformation into a new administration centre.

The Build Info editorial team wishes you plenty of positive information and sunny days.

 

výběr anotací z článků

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. již tradičně na Stavebních veletrzích Brno

I v letošním ročníku Stavebních veletrhů Brno se bude TZÚS Praha, s.p., spolu se svými dceřinými společnostmi PAVUS, a.s. a QUALIFORM, a.s., prezentovat na samostatném stánku (pavilon P, stánek č. 53). Součástí prezentace budou i technické prostředky pro nedestruktivní testování fi rmy PROCEQ (Švýcarsko).

Pro vystavovatele i návštěvníky tak bude opět k dispozici prezentace v ČR největšího komplexu služeb nezávislých třetích stran v oblastech zkoušení, posuzování shody, inspekce, certifi kace a znalectví pro stavební výrobky, materiály, realizaci staveb, stavebnictví jako takové a ekonomiku, ale i služeb, souvisejících se souběžnými veletrhy, tj. v oblastech nábytku, dřevostaveb a vybavení.

Je zde i další souvislost. V tomto roce by měla vláda ČR schválit další pokračování Strategie národní politiky kvality ČR, a to na období 2016-2020, která obsahuje důraz i na kvalitu v oblasti stavebnictví, tedy na kvalitu výrobků, materiálů a staveb. Cílem je přispět k posunu od ceny ke kvalitě a celkové efektivnosti investic a návratu k hledisku maximální kvality za přijatelnou cenu. Věřím, že to je i zájem výrobců, dovozců, distributorů a prodejců, a TZÚS Praha, s.p., je v komplexu svých odborných služeb připraven klientům a dalším zájemcům přispět k naplnění tohoto zájmu.

Stavebním veletrhům Brno přeji úspěch a růst a předem vítám každého návštěvníka našeho stánku.

Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz,  ředitel TZÚS Praha, s.p.

 

Business is Great...

Galerie Kavárny Louvre v Praze patřila Britskému velvyslanectví a Obchodnímu oddělení Britské obchodní komory. Zde v příjemném prostředí, za zvuku skladeb hudební skupiny The Brownies probíhaly diskuse ohledně spolupráce s dodavateli či partnery z Velké Británie.

Hledáte dodavatele či partnery z Velké Británie?

UK Trade & Investment Vám pomůže tradeinvest.pragc@fco.gov.uk

 

Zahraniční aktivity ÚRS PRAHA, a.s.

Společnost ÚRS PRAHA, a.s. je špičkou v oblasti oceňování stavební produkce, její cenová soustava poskytuje komplexní podklady pro ocenění stavby. Společnost také distribuuje stavební SW pro rozpočtování. Jako inženýrská a poradenská organizace dále zpracovává analýzy a prognózy vývoje stavebnictví a zabývá se výzkumem v oblasti regionálního rozvoje a bytové problematiky.

Společnost sleduje aktuální trendy ve světovém stavebnictví, aby mohla držet krok s mezinárodním trhem a zdokonalovat tak výše uvedené služby v oblasti oceňování ve stavebnictví. Je členem několika mezinárodních nevládních společenství (EUROCONSTRUCT®, ICIS, EDIBUILD a další), která se zabývají monitoringem stavu a trendů evropského a světového stavebnictví, specifikacemi a oceňováním stavební produkce.


 

Občanská vybavenost v obcích

Občanská vybavenost (též občanské vybavení) je souborný termín pro všechno, o čem předpokládáte, že vám společnost tak nějak automaticky zajistí (díky vašim daním a jiným celospolečenským mechanizmům). Problémem je ovšem, aby to zajistila v tom místě, kde žijete nebo kde máte svoji chatu nebo chalupu nebo kde se chcete rekreovat.

Mezi občanskou vybavenost se řadí například základní školy, mateřské školy, hřiště pro děti, ordinace praktického lékaře, polikliniky, dále pak obchody, restaurace, lékárny, knihovny, pošty. Občanská vybavenost je vše, co potřebujete využívat v místě svého bydliště. Mezi občanskou vybavenost se také řadí například domy s pečovatelskou službou, které můžete výhledově potřebovat pro sebe nebo rodinné příslušníky. Tyto domovy mají samozřejmě dvojaký charakter. Z hlediska lidí, kteří v nich žijí, je to náhrada (i když někdy spíš parodie) za soukromý byt, z hlediska společnosti (resp. státních institucí) je to společenské občanské zařízení.

Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení. Také na základě dostupnosti občanské vybavenosti je možné hodnotit kvalitu místa vašeho bydliště (pokud byste třeba chtěli byt prodat) nebo kvalitu různých developerských projektů. Je velmi důležité při koupi domu v satelitním městečku si ověřit, jak daleko je nejbližší prodejna potravin, škola nebo třeba kavárna pro setkání s přáteli.

Už na základě předchozího výčtu je zřejmé, že různá zařízení občanské vybavenosti mají různé způsoby vzniku a fungování neboli různé zřizovatele. Je zřejmé, že obchody a restaurace jsou soukromou záležitostí. Veřejnou záležitostí se stávají pouze tehdy, když hrozí, že v nějaké malé obci může zaniknout poslední hospoda a poslední prodejna potravin. V této souvislosti je třeba odsoudit snahy některých poslanců na prosazování nulové tolerance vůči alkoholu, která se snaží zabránit obyvatelům venkova jezdit na kole do hospody v sousední vesnici. Podobným problémem je i rušení malotřídek v malých obcích, kde se zase jedná o to, aby ministerstvo stanovilo rozumná pravidla pro výjimky (počet žáků kolísá a vždy bude kolísat a je velmi špatné rušit malotřídku, jestliže počet žáků klesne pod nějakou byrokraticky stanovenou mez, bez ohledu na místní potřeby a bez ohledu na to, že v dalším roce může být žáků více).

 

 

Pohledové lité podlahy v bytové a občanské výstavbě

Přirozená, odolná a pokaždé originální je litá podlaha z cementových potěrů CemFlow® Look. Stává se trvalým prvkem nadčasového interiéru a kromě toho do sebe navždy vtiskne místo a den, kdy byla realizována. CemFlow® Look může být přirozeně šedý nebo, dle přání zákazníka, i v jednom z barevných odstínů, který podtrhne jeho strukturu. Technologicky jsou lité potěry tvořeny jednak svým složením, velmi kvalitně provedenou pokládkou a ošetřováním samotného potěru.

 

Referenční stavba: Rodinný zábavný park ROBINSON Jihlava

Nedávno vybudovaný ostrov zábavy pro děti i rodiče byl otevřený v srpnu loňského roku. Podlahový systém z broušeného, leštěného a impregnovaného litého cementového potěru CemFlow Look byl zvolen na galerii s dětským dopravním hřištěm. Na povrchu lité podlahy bylo provedeno dopravní značení, po kterém děti jezdí šlapacími auty.

 
 
 

Referenční stavba: Elektrotechnické centrum ALTERNÁTOR Třebíč

V objektu bývalé kotelny areálu zrušených továren vzniklo za podpory EU vzdělávací centrum. Pro vstupní halu s recepcí a galerii s expozicí bývalé továrny BOPO byla architektem zvolena pohledová podlaha z litého cementového potěru CemFlow Look. Po vylití byl potěr asi za tři týdny broušený planetovou bruskou s diamantovými nástroji a následně opatřen impregnací.

 

 

 

Denní osvětlení a proslunění staveb pro bydlení

Denní světlo patří mezi významné fyziologické a psychologické potřeby lidského organismu a je pro člověka nenahraditelné, jelikož naprostá většina aktivit člověka je spojena s vykonáváním zrakové práce. Množství světla v interiéru budov, jeho prostorové rozdělení, spektrální složení a světelné poměry v zorném poli rozhodují o celkové zrakové pohodě člověka. Existují tři zásadní důvody, proč dávat přednost osvětlení denním světlem před osvětlením umělým: zdravotní, ekonomický a ekologický. Moderní doba nás zahnala do interiérů staveb, někteří jedinci v nich tráví přes 90 % života, minimalizovali jsme přirozený pobyt na přirozeném denním světle a slunci. Tato známá skutečnost vyžaduje od projektantů zajištění velmi kvalitních podmínek pro dosažení světelného komfortu staveb, což v praxi znamená správný návrh bočních osvětlovacích systémů – oken.

 

Retro keramické postavy a moderní obklady ožily v bazénu Klatovy

Prázdninovou atmosféru rozmarného léta, jako vystřiženou z Vančurova románu, už svým optimismem a pohodou připomene plavecký bazén v Klatovech. Bílé, moderně působící obklady oživují červené pruhy z mozaiky, evokující proužky na retro plavkách z doby přelomu minulého století. Keramické obklady české značky R AKO doplňují zdařilá výtvarná díla klatovského keramika Gustava Fifky.

 
 

Společnost Hörmann opět spouští prodejní akci, garážová vrata jsou k mání již za 19 999 korun

V akci společnosti Hörmann, předního dodavatele garážových a průmyslových vrat, pohonů, dveří a zárubní, lze letos pořídit garážová vrata, vchodové dveře či bránové pohony s až 30% slevou. Například vrata RenoMatic light s kvalitním pohonem ProLift včetně dvou dálkových ovládání zakoupíte již za 19 999 Kč. V ceně už je obsažena DPH i montáž. Akce platí až do konce tohoto roku.

 

 

MAN buduje základy pro úspěšný růst

Program budoucího růstu v MAN Truck & Bus dlouhodobě posiluje konkurenceschopnost a profitabilitu. Skupina MAN se ohlíží za hospodářským rokem 2015, který byl plný výzev: Zatímco se evropský trh nákladních vozidel uzdravil, situace v jiných regionech – zvláště v Brazílii – a v oblast energetického inženýrství zůstává v tenzi. I přes mírný vzestup světového hospodářství mnohé rozvíjející se země zpomalily. Obavy stále způsobuje Rusko a Brazílie.

 

 

Iveco vybavené HI-SCR (technologie s homologací Euro VI)

Nákladní vozidla a autobusy Iveco vybavené HI-SCR technologií s homologací Euro VI jsou efektivní odpovědí na obavy spojené s exotermickou regenerací typickou pro EGR systémy v určitých pracovních podmínkách.

Unikátní technologie Iveca HI-SCR je odpovědí na zvyšující se obavy spojené s riziky vysokých teplot aktivní regenerace u EGR systémů, které sužují společnosti působící v nebezpečných prostředích.

Systém Iveco HI-SCR je technologie SCR Only, která je v souladu se standardy třídy A normy Euro VI bez EGR (zpětné recirkulace plynů) nebo aktivní regenerace.Tento systém umožňuje bezpečné a normální nasazení vozidel v nebezpečných prostředích, jako jsou rafinérie, chemické závody, letiště, tunely,

autobusová nádraží, pěší zóny a jiná prostředí, kde nadměrná teplota znamená riziko - jako v případě modelů Euro III/IV/V. Střední a těžká řada vozidel Iveco Stralis, Trakker a Eurocargo, stejně jako autobusy Iveco Urbanway, Crealis, Crossway a Magelys splňují svou technologií normu Euro VI na úrovni A a nabízejí řešení pro společnosti, které právě v takových rizikových prostředích operují a mají obavy z nadměrných teplot u aktivní regenerace.

 

 

DAF spolehlivý i v segmentu stavebnictví

DAF i při výstavbě závodu Jaguar – Land Rover

Společnost Lignum MDV Plus, s.r.o. patří v současnosti na Slovensku k dopravním společnostem, které vlastní největší fl otilu jízdních souprav s vyklápěcími návěsy. Vozidla společnosti se sestávají v převážné míře z automobilů značky DAF a je možné je vidět ve vícero stavebních projektech.

Aktuálně například při pracích na významné výstavbě závodu Jaguar – Land Rover v Nitře či menším projektu zeleného mostu pro lesní zvěř nad dálnicí D2 u Moravského sv. Jana.

Jak hovoří Jozef Šulík, jeden z jednatelů společnosti Lignum MDV Plus, také jejich podnikání se přizpůsobilo době a dopravci si v období krize našli nový prostor v dopravě. „Dlouhé roky jsme působili v oblasti mezinárodní nákladní dopravy a jednou z našich hlavních cílových krajin na přepravy byla Ruská federace. Evropská krize v ekonomice, ale i zhoršování spolupráce mezi EU a Ruskem nás přinutilo podívat se jiným směrem, kde bychom mohli využít svoje zkušenosti s dopravou,“ uvádí Jozef Šulík. Ve společnosti Lignum MDV Plus vyhodnotili, že se na Slovensku oživí stavební segment, a určili strategii, se kterou by se mohli prosadit. „Chceme co nejvíce odlehčit zákazníkovi v segmentu a nabídnout mu komplexnější služby. Nabízíme nejen přepravu, ale v rámci nej například i dovoz zpracovaného kameniva. Doprava z lomu na stavbu je pro zákazníka maximálně plynulá a jednoduchá,“ vyjmenovává jednatel společnosti.

V jejich autoparku tak najdete nejen vyklápěče Tatra a DAF CF s charakteristikou náprav 6x6, 8x4 či 8x8 a tahače DAF XF 460 s návěsy, ale též stroje jako drtiče, nakladače a bagry.

Stroje a vozidla společnosti Lignum MDV Plus, s.r.o., pracují v náročných podmínkách. Zpevněné povrchy se střídají s těžkým neupraveným terénem.

 

Velký kolový nakladač generace XPower® získal cenu za design iF Design Award 2016

Díky inteligentnímu a fu nkčnímu konstrukčnímu řešení byl nový velký kolový nakladač Liebherr XPower® vyznamenán cenou iF Design Award 2016. Zástupci společnosti Liebherr-Werk Bischofshofen osobně převzali cenu 26. února v Mnichově. Kolový nakladač XPower se tak stal nositelem renomované značky iF. Mezinárodní porota špičkových odborníků rozhodovala o udělení vytoužené značky kvality mezi více než 5 000 přihláškami z 53 zemí.

Již více než 60 let je cena iF Design Award celosvětově uznávaná značka, která se uděluje jako ocenění za znamenitou konstrukci. Cena iF Design Award patří k nejvýznamnějším oceněním za design na světě.

Nová generace kolových nakladačů Liebherr XPower ® se představila v krásném prostředí lomu společnosti Kámen Zbraslav, a.s.

Zde, v tomto kouzelném přírodním prostředí vynikly všechny přednosti, zejména síla, přesnost práce, ale i tichost stroje či pohodlí a velmi příjemné pracovní prostředí v komfortně vybavené kabině.

 

 

Kurzy a školení nejen pro rozpočtáře a kalkulanty

I v roce 2016 pokračuje společnost ÚRS PRAHA, a.s. ve své dlouholeté tradici pořádání specializovaných kurzů a školení v oblasti cen ve stavebnictví. Na základě poznatků a zkušeností z předchozích let byla pro tento rok nabídka kurzů rozšířena a upravena tak, aby co nelépe odpovídala stávajícím potřebám stavebního trhu, poskytovala co nejširší spektrum informací a zároveň usnadnila činnost všem účastníkům stavební výroby.

  •  A4 Základy praktického rozpočtování a kalkulování

Nejrozsáhlejší a zároveň nejkomplexnější kurz společnosti ÚRS PRAHA nabízí podrobné seznámení s problematikou oceňování stavebních prací. Ve čtyřech dnech trvání kurzu jsou posluchačům předneseny teoretické i praktické poznatky potřebné pro orientaci v oblasti oceňování stavebních prací.

Témata kurzu:

— Náklady ve stavebnictví

— Teorie rozpočtování a kalkulování

— Praktické seznámení s Cenovou soustavou ÚRS

— Práce s katalogy popisů a směrných cen stavebních prací

— Postup a pravidla sestavení rozpočtu

— Sestavení výkazu výměr

— Rekapitulace a krycí list stavby

— Sestavení rozpočtu s využitím IT

Kurz je vhodný pro začínající rozpočtáře, přípraváře, kalkulanty, stavbyvedoucí, project managery, pracovníky investora a státní správy, kteří zde získají základní souhrn teoretických informací a praktických poznatků pro oblast oceňování stavebních prací

 

  • B2 Rozpočtování, kalkulace a sledování zakázek s využitím IT

Kurzy typu B jsou zaměřeny na získání praktických dovedností v ovládání rozpočtového a kalkulačního programu KROS 4. Dvoudenní kurz B2 provede posluchače systémem KROS 4 od základních činností až po pokročilé moduly a nadstavby za souběžného užití oceňovacích podkladů ÚRS PRAHA. Školení probíhá formou praktických ukázek (projekcí) školitele za souběžné práce všech účastníků na PC.

 

Témata kurzu:

— Orientace v cenové databázi

— Vyhledávání položek

— Sestavení rozpočtu

— Tvorba výkazu výměr

— Práce s fi gurami

— Úpravy nabídek

— Práce s verzemi rozpočtu

— Tiskové výstupy z programu

— Elektronické výstupy (xls, PDF)

— Importy /Exporty (xls, PDF, XML)

— Kalkulace nákladů

— Limitky

— Nastavení kalkulačního vzorce

— Sledování prostavěnosti

— Tvorba vlastních oceňovacích podkladů

— Tvorba harmonogramu

— Řešení subdodávek

— Organizace a vyhodnocení výběrového řízení

— Práce s rozpočtovými ukazateli

Kurz je vhodný pro začínající rozpočtáře, přípraváře, kalkulanty, stavbyvedoucí, project managery, pracovníky investora a státní správy, kteří zde získají komplexní praktickou dovednost v ovládání rozpočtového a kalkulačního programu KROS 4.